De gildenpreses

De Gildenpreses helpt alle gilden bij problemen en helpt als dat nodig is om interne conflicten te beslechten. Wie de huidige gildenpreses is kun je zien op de ranglijst.

Taken

Nieuwe gilden:

 • de gildenpreses wordt bij de start van een nieuw gilde automatisch moderator van het gildenforum voor maximaal 3 maanden. Hij bepaalt wie er verder moderators worden van dat forum.
 • de gildenpreses benoemt de eerste gildenmeester binnen de eerst maand na oprichting. Deze kiest hij dan uit de bestaande leden, maar in geval van twijfel kan hij de benoeming terugdraaien.
 • zijn belangrijkste taak is het ondersteunen van de opbouw van een stabiele leiding van het gilde en het voorkomen van onnodige escalaties. Hij moet de benodigde kennis overdragen om een gilde te leiden, hoe je elke functie uit hoort te oefenen en hoe je ommoet gaan met moeilijke situaties.
 • de gildenpreses is de persoon waar alle conflicten moeten deëscaleren en die alle moeilijke en impopulaire beslissingen moet nemen.
 • als er binnen de eerste drie maanden na de oprichting van een gilde bepaald is waar het gildenhuis wordt gebouwd, dan heeft de gildenpreses een verto-recht. De gildenmeester moet echter nog wel toestemmen, dus de gildenpreses bepaalt niet waar het gildenhuis wordt gebouwd.
 • de Gildenpreses is verantwoordelijk voor een "verstandige opleiding" van het gildenbestuur (indien er spelers met weinig ervaring in het bestuur van het gilde komen), zodat aan de ene kant de typische valkuilen worden vermeden en er aan de andere kant een goede startsituatie ontstaat voor zowel de leden als het bestuur van het gilde.
 • Ist "Patenonkel" der Gilde und steht beratend (auch längerfristig) zur Seite (entsprechend den Stadt-Admins und ihrer Funktion als Paten von neu gegründeten Städten).

Verwaarloosde gilden

 • de gildenpreses beoordeelt of gilden nog functioneren in het geval dat deze leden bevatten die weinig online zijn, actief zijn of dat het gilde onrustig is en zaken escaleren.
 • hij kan op basis van zijn eigen oordeel het gilde overnemen.
 • hij kan ook bepalen dat de bestuurders van het gilden uit hun functies worden gezet.
 • aansluitend modereert hij het gildenforum voor maximaal drie maanden.
 • bij escalaties binnen een gilde heeft hij de taak om rust te brengen binnen het gilde en deze opnieuw op weg te helpen, op dezelfde manier als bij het stichten van nieuwe gilden.
 • bij weinige actieve gilden heeft hij de taak om het gilde nieuw leven in te blazen en weer op weg te helpen.

Indien mogelijk informeert de preses in het algemene gildenforum regelmatig over zijn activiteiten.

Commando's

 • freier Yell (Stufe 6) (analog zum freien Yell der Stadt-Admins Stufe 7)
 • het starten van loterijen van gilden die hij onder zijn beheer heeft.
 • het starten van promotieweek voor een bepaald gilde

Organisatie

Vergoeding

De gildenpreses ontvangt 500 taler per maand.

Ondersteuning

Hij kan indien nodig vrijwilligers inzetten om te helpen (bijvoorbeeld als moderator van een forum) die echter geen vergoeding ontvangen.

Opvolgregeling

 • bij zijn aftreden doet hij normaliter een voorstel voor en nieuwe gildenopreses; OF
 • een nieuwe gildenpreses wordt door het Admin-team benoemd (bij ontslag op staande voet, verwijderen van de gebruikersnaam, etc.).