Invloed en de gildenmeester

Elk lid van een Gilde bezit invloed op het reilen en zeilen van het Gilde, gemeten in punten. Bij het toetreden tot een Gilde start je met 0 punten. Elke dag dat je lid bent levert dat je 1 punt op aan invloed, in zoverre je dat spel in de afgelopen week gespeeld hebt. De punten voor invloed zijn gebonden aan een Gilde, als je van Gilde wisselt verlies je al je invloed. Om bij het verhuizen naar een andere Hanzestad in het Gilde te blijven is er een nieuw commando "/moveto stad" waarmee je direct de nieuwe stad intrekt in zoverre de nieuwe BM dit toelaat.

De invloedspunten geven de leden de mogelijkheid om in te grijpen in het reilen en zeilen van het Gilde.

Anfrage

Vanaf 30 invloedspunten kan je de gildemeester in het gildenhuis middels "/setstatement tekst" een kritische vraag stellen (verklaring) of opmerking maken. De gildemeester kan dan een verdedigende verklaring formuleren. Alle leden kunnen een van beide uitspraken ondersteunen door te stemmen. Een dergelijke vraag staat 3 dagen lang open. Daarna verliest diegene die het onderspit delft een deel van zijn invloedspunten, afhankelijk van de onderlinge overeenstemming, de stemmenverdeling en de eigen invloedspunten. De winnaar krijgt 10 invloedspunten als beloning. Er kan altijd maar één kritische vraag tegelijkertijd behandeld worden.

Misstrauensvotum

Elk lid van een Gilde die minimaal 30 invloedspunten bezit kan met het commando "/initiatedistrust" een motie van wantrouwen indienen tegen de huidige gildenmeester. Het lid daagt de gildenmeester uit en wil zelf dus gildenmeester worden. Dan begint een stem periode van zeven dagen. De beide kandidaten investeren al hun invloedspunten in de verkiezing. Elk ander lid van het gilde kan in deze periode zoveel punten als hij wilt in een van de kandidaten investeren. Aan het eind wordt de gebruiker met de hoogste ondersteuning aan invloedspunten de nieuwe gildenmeester. De invloedspunten die geïnvesteerd zijn in de verliezer gaan verloren, de andere niet. Indien er bij aanvang van een motie van wantrouwen nog een kritische vraag open staat dan wordt deze zonder evaluatie afgebroken, aangezien alle aandacht naar de motie gaat.

Een gildenmeester kan ook uit zichzelf terugtreden. Dan wordt het lid met de meeste invloed en die "/candidate guild yes" heeft gedaan de nieuwe gildenmeester. De oude gildenmeester behoudt zijn invloed in dit geval. Als er een motie loopt kan hij zich echter niet terugtrekken. Als de gildenmeester het gilde verlaat dan gaat de opvolging op dezelfde wijze. Indien de gildenmeester gedurende een motie van wantrouwen het gilde verlaat dan wordt de tegenkandidaat de nieuwe gildenmeester en wordt de stemming zonder puntenverlies afgebroken.

Als er een nieuw spel in BrettspielWelt komt wordt de eerste gildenmeester benoemt door de gildenpreses in de loop van de eerste maand.

Gildenhaus

Een Gilde die nog geen eigen gildenhuis bezit maakt gebruik van het gemeenschappelijke gildenhuis in ARMfeld.

Inactieve leden van een gilde verliezen invloed en kunnen uiteindelijk uit het gilde gezet worden (actief vanaf 1-10-2006).

Fase 1: het spel van het gilde gedurende 100 dagen niet gespeeld - gevolg: verlies van 50 invloedspunten.

Fase 2: elke volgende dag dat je het spel van het gilde niet gespeeld hebt - gevolg: verlies van 1 invloedspunt.

Fase 3: het aantal invloedpunten is minder dan 0 of het spel van het gilde gedurende 365 dagen niet gespeeld - gevolg: uitsluiting van het gilde.