Commando's voor kanalen

Kanalen zijn virtuele chatruimtes waarin meerdere gebruikers met elkaar kunnen praten, ook als ze zich in verschillende spelkamers bevinden. Als je een kanaal wilt openen dan kun je dat doen met /channel KANAALNAAM. Een kanaal blijft net zolang bestaan als dat er nog minimaal één gebruiker in zit. Om een reeds bestaand kanaal te betreden kun je of de Kanaal tool gebruiken of het bovenstaande commando. Als je een kanaal hebt betreden en het betreffende venster is nog gsloten dan kun je het commando /gtell KANAALNAAM TEKST gebruiken. Het venster wordt dan geopend en de TEKST wordt getoond. De werking van kanalen kan echter aangepast worden, bijvoorbeeld voor gemodereerde discussies. Alle mogelijke modi kunnen willekeurig gecombineerd worden.

De volgende commando's moeten in de invoerregel van het chatkanaal worden ingevoerd!

Basis commando's voor kanalen

/chwho
Toont je wie in het kanaal aanwezig zijn en geeft ook het motto van het kanaal weer als deze gezet is.
/getmotd
Toont het motto van het kanaal (als deze gezet is).
/exit
Met dit commando verlaat je een kanaal.
/makeoper
Hiermee wordt de speler die het hoogst in rang is als Operator (O). In de stadschat is dit anders. Hier kunnen alleen bestuursleden operator worden. Hierbij geldt de volgorde: VGD, AMB, BGM, LOC, THE, MAG, OPZ. Betreedt een speler het kanaal die hoger is in rang, dan wordt de Operator status niet aan deze doorgegeven (ook niet bij het opnieuw invoeren van het commando).

In welke modi kan een kanaal worden gezet?

/mode closed=on|off
Het kanaal kan in modus CLOSED door niemand meer worden betreden. Dit wordt in de Kanaal tool aangegeven door (C).
/mode invite=on|off
Het kanaal kan in modus INVITE alleen nog door mensen worden betreden die uitgenodigd worden (zie /invite). Dit wordt in de Kanaal tool aangegeven door (I).
/mode limited=ZAHL|off
In een kanaal met modus LIMITED kunnen maar een beperkte hoeveelheid spelers zitten. Dit wordt in de Kanaal tool aangegeven door (L[AANTAL]).
/mode moderated=on|off
In een kanaal met modus MODERATED kunnen alleen Operatoren en VIPs praten. Dit wordt in de Kanaal tool aangegeven door (M).
/mode permanent=on|off
Een kanaal met modus PERMANENT blijft ook bestaan als er geen spelers meer in bevinden. Dit wordt in de Kanaal tool aangegeven door (P).
/mode secret=on|off
Een kanaal in modus SECRET is verborgen. Hij wordt dan noch in de Kanaal tool, noch met '/chformed' getoond.
/mode noflood=on|off
Als de modus NOFLOOD is geactiveerd kan een speler slechts eens per 3 seconden een tekst in het kanaal schrijven. Dit wordt in de Kanaal tool aangegeven door (F).
/mode quiet=on|off
In een kanaal met modus QUIET worden geen meldingen getoond wanneer spelers het kanaal betreden of verlaten. Dit wordt in de Kanaal tool aangegeven door (Q).
/usermode quiet=on|off|default
De modus QUIET kan ook voor elke speler individueel worden ingesteld, zodat een speler zelf kan bepalen of deze een bepaald kanaal in modus QUIET wil hebben of niet. Dit moet voor elk kanaal apart worden ingesteld. Met /save worden de instellingen opgeslagen.

Wat kan een Operator?

/oper NAAM=+/-Operator
Benoemt de aangegeven speler tot (extra) Operator (O) of ontneemt hem die status.
/oper NAAM=+/-VIP
Benoemt de aangegeven speler to VIP (V) of ontneemt hem deze. Met deze status kan de speler ook in het kanaal praten wanneer het kanaal de modus MODERATED heeft gekregen.
/invite NAAM
Nodigt de aangegeven speler uit in het kanaal wanneer het kanaal de modus INVITE heeft gekregen.
/disinvite NAAM
Trekt de uitnodiging voor de aangegeven speler in.
/chmotd TEKST
Stelt het "Motto van de dag" voor het kanaal in.
/chkick NAAM
Gooit de aangegeven speler uit het kanaal. Dit commando kan ook door VIPs worden gebruikt.
/chusertitle oper|vip|user Titel
Zet een titel voor de naam van de betreffende speler (Operators, VIP's of alle gebruikers). Zonder opgave van de titel wordt een bestaande titel verwijderd.
Voorbeeld: /chusertitle oper Mediator zet een de titel "Mediator" voor alle spelers die op dat moment Operator zijn van het kanaal.