Installatie onder Linux

De client installeren

Save de download van de Downloadsite in een directory naar keuze en pak de file uit d.m.v de rechtermuisknop "unpack" of via de console met "tar xzvf BrettspielWelt.tar.gz". Ga naar de nieuw aangemaakt directory met "cd BrettspielWelt" en start met behulp van start.sh Brettspielwelt in een nieuwe console. Uiteraard kun je ook een launcher op je desktop plaatsen:

  1. Rechtermuisknop op je desktop
  2. "Create Launcher"
  3. Name: BrettspielWelt (naar keuze)
  4. command: /home/user/BrettspielWelt/start.sh (of via browse naar de directory waar je alles geïnstalleerd hebt en start.sh aanklikken)
  5. Icon: /home/user/BrettspielWelt/mg16x16.gif of mg32x32.gif

Indien BSW niet start omdat de geïnstalleerde JavaVM niet gevonden kan worden, dan ligt het meestal aan het feit dat de omgevingsvariabele $JAVA_HOME niet ingesteld is of het pad voor JavaVM niet in $PATH staat. Invoegen van JAVA_HOME = /pad/naar/java (bijv: /usr/lib/j2sdk1.5-sun) in /etc/environment (root-privileges benodigd) of JAVA_HOME=/pad/naar/java in /home/user/.profile kan dit probleem oplossen.

Bovenstaande tekst is voor een engelstalige Fedora versie met Gnome. Andere systemen zullen hier echter niet veel van afwijken.