MU game stats

Siedler

Game Statistics Page << 1 ... 7 8 10 11 ... 31 >>
Pos. NameAlltime ScorePointsGames PlayedWon%age
121Flonkel4216.79621219.35
122flyingfranke3306.115423.7
123Fr_Mozart141507.74182957731.55
124Franco45267.7558419633.56
125Frank186015127.562005728.5
126FrauNed72416.131182776.51
127freefly683928.028524325638.2
128Frosti778048.289392399442.53
129Fuchsa367697.884664167135.83
130Gabihof18047.842308637.39
131Galbatorix19137.412587428.68
132Ganznett84777.26116826322.52
133gardenie246187.923110112336.11
134Gency191696.82280941014.6
135GerdBr7017.08992222.22