MU game stats

Siedler

Game Statistics Page << 1 2 3 5 6 ... 35 >>
Pos. NameAlltime ScorePointsGames PlayedWon%age
46Budy4117.47551629.09
47Bananen-Schoko-Brot4168.16512243.14
48Avenciaa4257.73551221.82
49Jaron_vl4327.58571322.81
50Eifelhexe4447.28611321.31
51flecki1234486.147356.85
52Matthias1234567894504.799433.19
53Emilia74517.39611524.59
54Lichi4577.88582441.38
55snóòpy4718.26573154.39
56Voellkaefer4897.19681623.53
57waebkno5267.11741216.22
58freia2225296.87771823.38
59sparklings5417.12761823.68
60BjBo5438.23662740.91