.prop file

Der Download-Client bietet dir die Möglichkeit des Autologins, eine anpassbare Menüleiste, die Möglichkeit, dir Befehle auf die Funktionstasten zu legen und einiges mehr. Um den Download-Client anzupassen, musst du die Datei brettspielwelt.prop (prop: Abkürzung von property = Eigenschaft) mit einem Texteditor (nicht Word o.ä. sondern z.B. notepad oder editor) öffnen. Die Prop-Datei befindet sich im Brettspielwelt-Verzeichnis. Bei einer Standardinstallation unter Windows normalerweise also unter C:\Users\%Username%\AppData\Roaming\BSW\ bzw. bei einer älteren Clientversion noch unter C:\Programme\BSW\ (bis Windows XP). Der AppData-Ordner wird von Windows standardmäßig versteckt, ggfs. also vorher über die Ordneroptionen sichtbar machen.

Alternativ kann man die prop auch im Client selbst mit dem Befehl /showprop öffnen lassen.

Opgelet Vista/W7-gebruikers! Als BSW met de oude client in de standaardmap C:\Program Files geïnstalleerd wordt, kan het gebeuren dat de veranderingen in de prop file niet werken, omdat Vista/W7 veranderingen in deze map verhinderen. In dit geval moet je BSW verwijderen en met de actuele versie opnieuw installeren.

Waar je op moet letten bij het aanpassen van de gegevens

 • Voordat je gaat wijzigen kan je het beste een kopie maken van het bestand.
 • Veranderingen werken pas nadat je de client opnieuw opstart.
 • Op elke regel mag slechts één instructie staan.
 • De volgorde van de parameters is niet belangrijk. Alleen bij de eigen menu's heeft de volgorde invloed op het resultaat.
 • Spaties of tabs aan het einde van regel kunnen ertoe leiden dat je niet meer kunt inloggen. Bij de eigen menu's kunnen spaties echter juist wel handig zijn en een doel hebben.
 • Alles wat achter een # staat wordt als commentaar beschouwd en daardoor doet de client er niets mee. Je kunt het # teken vooral ook gebruiken om individuele parameters uit te schakelen zonder dat je ze meteen hoeft te verwijderen.
 • Lege regels worden genegeerd en kunnen net als commentaarregels worden gebruikt om het bestand overzichtelijk te houden.
 • De opbouw van een regel is normaal gesproken
Parameter = waarde.

Verbindingsinstellingen

De verbindingsinstellingen kunnen over het algemeen weggelaten worden of je kunt de standaardwaarden laten staan. Daarom zijn de volgende voorbeelden als commentaar gemarkeerd.

#Host = game.brettspielwelt.de
#Port = 7670

Op dit IP-adres en deze poort wordt geprobeerd verbinding te maken naar de BrettspielWelt server.

#HttpProxyHost = 192.168.1.4
#HttpProxyPort = 8080

Bij een verbinding via een proxy server geef je hier de betreffende gegevens op. Je kunt de gegevens bijvoorbeeld uit je browser instellingen overnemen.

#reconnect = 10

Als je de verbinding met de BrettspielWelt server verliest probeert de client in de aangegeven hoeveelheid seconden de verbinding weer te herstellen.

Automatisch inloggen

Name = JeNaam
Password = JeWachtwoord

Hier kun je de gegevens invoeren om automatisch in te loggen. Als er een naam en een wachtwoord is vastgelegd probeert de Client zich automatisch aan te melden. Is het wachtwoord fout, dan betreed je Brettspelwielt als Geist (= Geest, nog niet ingelogd). Veel voorkomende fouten zijn een spatie aan het eind van een regel en verkeerd gebruik van hoofdletters en kleine letters in zowel gebruikersnaam als wachtwoord. Heb je je gebruikersnaam verkeerd gespeld dan log je in als ongeregistreerde gebruiker.

Room = C1-117

Je betreedt BrettspielWelt in kamer C1-117. Als je echter op de marktplaats van C1 LosVelozes wilt binnenkomen bij het opstarten geef je kamernummer C1 op als inlogkamer.

Game = VabanqueBoard

In kamer C1-117 bevindt zich bijvoorbeeld het spel Vabanque. Als je deze kamer als inlogkamer hebt ingevuld wordt met deze parameter automatisch het spel geladen en zie je het spel. Als je geen spelkamer kiest als inlogkamer dan moet je deze regel als commentaar markeren door er een # teken voor te zetten.

Room = CX-Y

Game = Manager2Board

Hiermee kun je bijvoorbeeld direct in de manager van een stad starten. Hiervoor moet je CX-Y vervangen door het kamernummer van de betreffende manager.

Taal bepalen

Nation = nl

De nation parameter bepaalt in welke taal je in BrettspielWelt speelt. Bijna de gehele client is in het Nederlands vertaald. Op de talen pagina kan je zien welke talen er allemaal mogelijk zijn.

Uiterlijk van de client aanpassen

WinWidth = 1220
WinHeight = 990

Hiermee kun je de startgrootte van de Client op je scherm vastleggen. Daarvoor kun je het beste je venster naar de gewenste plaats op je scherm verplaatsen en het commando /getsize invoeren. Het is aan te raden om bij WinWidth een waarde te nemen van 610, 915 of 1220, aangezien dan de getoonde (oudere) afbeeldingen niet door de client vervormd hoeven te worden.

WinPosX = -3
WinPosY = -3

Het bepalen van de positie van de hoek linksboven van de client op het scherm.

foType = Helvetica
foSize = 12
foCol = 000000
bgCol = DDDDDD
inpfoCol = 000000
inpbgCol = FFFFFF

De volgende parameters voor de getoonde teksten in de hoofdchat worden hiermee vastgelegd: lettertype (foType), tekengrootte (foSize), kleur van de letters (foCol) en achtergrondkleur (bgCol). Voor de invoerregel kun je de volgende parameters instellen: kleur van de letters (inpfoCol) en achtergrondkleur (inpbgCol). De kleuren moeten in hexadecimale waarden ingevoerd worden.

tell_foType = Helvetica
tell_foSize = 12
tell_foCol = 000000
tell_bgCol = A4A4F0
tell_inpfoCol = 000000
tell_inpbgCol = FFFFFF

Hiermee kan je dezelfde parameters vastleggen maar dan voor de tell vensters (individuele chat).

chan_foType = Helvetica
chan_foSize = 12
chan_foCol = 000000
chan_bgCol = FFFFDE
chan_inpfoCol = 000000
chan_inpbgCol = FFFFFF

Hiermee kan je dezelfde parameters vastleggen maar dan voor de channel vensters (kanalen).

MenuBar = on

Activeert de menu's boven de toolbar. De inhoud van deze menu's kan je zelf bepalen in de .prop file. Meer daarover hieronder.

MenuBarFontName = Helvetica
MenuBarFontSize = 10

Instellingen voor het lettertype van de menu's.

MenuFontName = Helvetica
MenuFontSize = 10

Instellingen voor het lettertype van de items in de menu's.

IconFontName = Helvetica
IconFontSize = 10
IconFontColor = ffffff

Instellingen voor het lettertype van de toolbar.

IconOnly = on

In de toolbar worden alleen de icoontjes zonder tekst getoond.

IconHelp = on

Voor elke tool wordt een helptekst getoond als je er met de muis overheen beweegt.

UserListTool-Display = NameOnly

In de Aanwezig tool worden standaard alleen de namen van de spelers getoond die zich in dezelfde ruimte bevinden. Met deze parameter kun je aanvullend de rangen (NameTech), de titel (NameTitle) of beiden (NameTechTitle) laten zien.

UserListTool-DisplayStr=%N (%L) %T %R

Hiermee bepaal je op welke wijze de namen standaard worden getoond in de Aanwezig tool. %N (Naam), %L (Language/taal), %T (Titel) en %R (Rang) kunnen daarbij in willekeurige volgorde worden gezet. Daarnaast kun je ook parameters tussen haakjes zetten. Het voorbeeld hierboven resulteert dan in:

ARMistice (de) Patrizier W10

UserListTool-DisplayBubbleStr=%N %L %T %R

Hierme bepaal je op welke wijze de namen standaard worden getoond in de tootip van de Aanwezig tool. Hiervoor kun je dezelfde parameters gebruiken als hierboven.

toolStyle = red

Bepaalt de kleur van de toolbar en de vensters. Alternatieve instellingen zijn black, blackShiny, austria, spring, woodShiny, plainGray, white en frame1.

OpenTools = off

Als deze waarde op off wordt gezet worden tools niet automatisch geopend (bijvoorbeeld de Info tool bij het opvragen van de info van een speler). Hierdoor worden er bij het inloggen in BSW geen eventueel storende tools geopend.

CityBanner = West

Hiermee worden aan de linker kant van het venster de banner van de stad getoond waar je je op dat moment bevindt. Met de waarde East wordt de banner aan de rechter kant van het venster getoond. Aangezien de banner een breedte heeft van 48 pixels moet je de parameter WinWidth (zie hierboven) met 48 pixels vergroten.

CollectChat = on

Activeert de CollectChat waar alle chatvensters bij elkaar worden gezet.

CollectChatBlinkCount = 3

Deze parameter bepaalt hoe vaak het symbool bij een regel in de collectchat knippert als er iets wordt geschreven.

CollectChatLocation = West

Standaard verschijnt de CollectChat aan de rechter kant van de hoofdchat. Met de waarde West kan deze worden verplaatst naar de linker kant.

CollectChatFix = on

De verschillende items in de collectchat blijven op dezelfde plek staan, dus als er in een chat iets wordt geschreven komt deze niet meer automatisch bovenin te staan.

Time = on

Laat voor elke regel in alle chats zien op welk tijdstip het is geschreven.

Spel manager

managerTheme=newstone

In de spel manager kan je tussen verschillende designs kiezen. Naast het standaard "newblack" kan je ook nog "newstone", "newwood", "light", "tradlight" en "newwin" kiezen.

geselligkeitMode = X

Definiëert de instelling van de ervaringsgraad in de spel manager. X is daarbij de som van de getallencodes voor de de gewenste filters.

 • 1 = Leerronde
 • 2 = Beginners welkom
 • 4 = Gezellig spel
 • 8 = Snelle ronde
 • 16 = Experts

Met X = 31 activeer je de filters voor alle niveaus. Met X = 24 activeer je enkel de filters voor snelle ronde en experts.

managerHelp=off

Schakelt de hulp pop-ups (kubus met ?) in de manager uit.

Vastleggen van de funktietoetsen

Je kunt voor de toetsen F1 tot F9 en Shift-F1 tot Shift-F9 commando's naar keuze vastleggen.

FKey1 = */manager
FKey2 = +/ghook
FKey3 = +/room
ShiftFKey3 = -C105

De funktietoetsen kunnen drie soorten commando's laten uitvoeren:
- commando's die met een * beginnen worden direct in de invoerregel van het actieve chatvenster uitgevoerd. Hierbij moet je opletten dat de meeste commando's die alleen in de hoofdchat werken ook direct worden uitgevoerd als ze in een kanaal of tell worden geschreven.
- commando's die met een + beginnen worden in de invoerregel van het actieve chatvenster getoond (maar niet uitgevoerd). Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om een extra waarde toe te voegen aan het commando, zoals de naam van een speler achter /ghook of een kamernummer achter /room. Hiervoor kan het handig zijn de benodigde spatie alvast in te vullen achter het commando bij de funktietoets.
- commando's die met een - beginnen worden in de invoerregel van het actieve chatvenster op de plaats van de cursor ingevoegd. De hierboven getoonde toetsen F3 en Shift-F3 geven hierdoor het commando /room C105 in de chatregel.

C-FKey1 = */chwho
C-FKey2 = +Moin
ShiftC-FKey8 = */exit

Voor de channel vensters (kanalen) kan je afzonderlijk commando's invoeren op dezelfde manier als hierboven beschreven. Kijk hiervoor bij de commando's voor kanalen.

Definitie van de menu's

Je kunt zelf de inhoud van de menu's, submenu's en menu items definiëren. Hiermee kan je bijvoorbeeld commando's uitvoeren of websites oproepen zonder iets in te voeren in de chatregel. Als je een spatie wilt laten zien in de menu's of de items moet je deze vervangen door een underscore ('_').

MenuSpel-Reset-R = */reset
MenuSpel-Join-J = +/join
MenuSpel-Start-S = */start
MenuSpel-Accept = */accept
MenuSpel-Refuse = */refuse
MenuSpel-MasterReset-M = */masterreset

In dit voorbeeld wordt er een menu genaamd Spel vastgelegd met daarin zes items. De opbouw van elke regel is als volgt:

Menu[Menunaam]-[Menu item]-[Sneltoets] = [Commando/Tekst]

Het invoeren van een sneltoets is hierbij optioneel en het commando of de tekst wordt op dezelfde manier ingevoerd als bij de funktietoetsen. De aangegeven sneltoets kun je met de Ctrl toets gebruiken, bijvoorbeeld Ctrl-S om het commando /start direct uit te voeren.

MenuSpel-*Separator* = dummy

Hiermee plaats je een scheidingslijn in het menu Spel.

MenuWebsites-BrettspielWelt = http://www.brettspielwelt.de
MenuWebsites-Steden-ARMfeld = http://www.armfeld.de

In dit voorbeeld zie je twee extra mogelijkheden. Ten eerste kan je in plaats van een commando ook de url van een website invoeren. Als je dit item selecteerd in het menu wordt deze pagina direct in je browser geopend.
Daarnaast heb je de mogelijkheid om submenu's te maken. Hiervoor voer je in de regel gewoon nog een extra naam in met een streepje erachter (in het voorbeeld dus: "Steden-"). Het submenu Steden verschijnt nu in het menu Websites.

Contextmenu's

De al aanwezige contextmenu's in de CollectChat kunnen uitgebreid worden. De opbouw van de regels is hetzelfde als bij de funktietoetsen met twee extra mogelijkheden. Ten eerste kun je bij een contextmenu van een tell venster een dollarteken gebruiken, waardoor in het het uitgevoerde commando de tekst wordt aangevuld met de naam van de betreffende speler. Als er een een uitroepteken voor wordt gezet wordt het commando of de tekst direct in het betreffende venster uitgevoerd of weergegeven.

ContextMenuTell-ghook = */ghook $

Voert het commando /ghook uit met de naam van de betreffende speler. Je gaat hierdoor direct naar de kamer waar deze zich bevindt.

ContextMenuTell-Hallo = !*Hoi $

Stuurt de begroeting in het tell venster met de betreffende speler.

ContextMenuChan-ChWho = !*/chwho

Voert het commando /chwho uit in het geselecteerde kanaal.

Menu onderdelen voor de Aanwezig tool in de toolbar

Op dezelfde manier kun je ook het menu van de Aanwezig tool (klik op het pijltje naast de tool) aanpassen om extra menu-opties toe te voegen.

ContextMenuUser-AddWatchCommentaar = +/add watch $
ContextMenuUser-AddFriends = */add friends $

Hilfen für Menschen mit Seheinschränkungen

EinfachGenialMode=old

Gebruik de oude kleuren bij "Einfach Genial".

CarcassonneColor1 = ff00ff
ManitouColor1 = ffff00

Bij de aangegeven spellen kun je de kleuren van de speelfiguren opgeven in hexadecimale waarden. Het cijfer geeft aan op welke plek de speler in het spel zit. In het voorbeeld wordt voor de speler op plaats 1 de kleur in paars (Carcassonne) of in geel (Manitou) veranderd.

CarcassonneColorBig1 = ff00ff

Voor Carcassonne - De uitbreiding kan de kleur van de grote hoofdman apart worden vastgelegd.

Altcolors = on

Met deze optie kan je de kleuren instellen op meer herkenbare kleuren. De huidig ondersteunde spellen zijn: Attribut, Carcassonne en CantStop.

Bei den meisten Spielen kann man auch die verwendete Schriftart verändern:

SPIELNAME.defaultFont=Helvetica,0,24

Der erste Wert hinter dem "=" ist dabei der Fontname, danach 0 für Normalschrift bzw. 1 für Fettschrift, dahinter die Schriftgröße.

Will man diese Werte nur für gewissen Sprachen überschreiben, kann man diese in Klammern angeben:

SantaCruz(de,en).defaultFont=Arial,0,24

Welche Schriftarten für die verschiedenen Spielteile vorhanden sind, lässt sich in der string-Datei des entsprechenden Spieles ablesen. Diese findet man im BSW-Ordner unter localized/SPRACHE/strings/SPIELNAME.string (evt. auch localized/SPRACHE/strings/SPIELNAME.string_UTF-8). Also z.B. D:/BSW/localized/de/strings/SantaCruz.string

StoreFontCol = ff0000

Verandert de kleur van de letters in de pakhuizen.

Geluidsinstellingen

TellMsgSound = on
ChanMsgSound = on
MainMsgSound = on

Elk bericht in een tell-venster / een channel-venster / het hoofdvenster wordt vergezeld van een geluidssignaal, zoals gebruikelijk bij IM clients (zoals ICQ, MSN, Yahoo, Trillian, etc). Met het context-menu in de collectchat kun je van individuele tell- en channel-vensters de geluidsinstelling wisselen.

Overige paramaters

AutoSave = on

Bij het afsluiten van de client wordt automatisch het commando /save uitgevoerd om de instellingen op te slaan.

Spielespezifische Einstellungen

WizardWings = on

Hulp voor de bediening tijdens het spel Wizard. Meer hierover in de Wizard handleiding.

Grimoria.PlayerColor1 = 0000FF

Ändert die Spielerfarben in Grimoria. Im Beispiel hätte Spieler 1 dann blau.

Grimoria.CardPopup = off

Wen die aufploppenden Karten in Grimoria stören, kann sie hiermit ausschalten. Anschalten geht entsprechend wieder mit "on".