Player information

Player Information
Player AvatarUserbild
Player Nameleecher
User ID14559
TitlePfalzgraf [W14]
CityC0 ARMfeld
Games3000 (2860 MU-games and 140 SU-games)
Registered on29.04.2002
Websitewww.kartentower.de
LanguageDeutsch (de)
Appear lineleecher kommt um euch das Fuerchten zu leechen
Disappear lineleecher leecht sich in eure Traume
Login lineleecherguten tag meister
Logout lineleecher leecht weiter