Player information

Player Information
Player AvatarUserbild
Player NameTuFF_GonG
User ID283432
TitleKronprinz [W19]
CityC0 ARMfeld
Games25460 (25392 MU-games and 68 SU-games)
Registered on06.05.2009
LanguageDeutsch (de)
Appear lineTuFF_GonG ist da.
Disappear lineTuFF_GonG ist da gewesen.
Login lineTuFF_GonG wusch! puff! peng!
Logout lineTuFF_GonG zisch! bums! knartsch!