Aanmelding

Verplichte gegevens

Deze gegevens hebben we nodig om je te kunnen registreren op BrettspielWelt. Let bij het kiezen van een gebruikersnaam en wachtwoord op het gebruik van hoofdletters en kleine letters (bij het inloggen is dit namelijk van belang).


..

Voorwaarden voor gebruik

  • Het aanmelden bij BrettspielWelt is net als het gebruik ervan gratis. Om jou je wachtwoord te kunnen sturen als je die vergeten bent is het nodig dat je een geldig e-mail adres invoert.
  • Het staat iedereen die deze voorwaarden erkend en ernaar handelt vrij om gebruik te maken van dit online platform. Wij behouden ons altijd het recht voor om personen, die de hieronder staande gedragsregels overtreden, de toegang tijdelijk of structureel te ontzeggen.
  • Als lid van onze gemeenschap vragen we je om altijd tolerant en fair tegenover andere leden te zijn. Respecteer andere deelnemers en laat persoonlijke aanvallen achterwege, op welke manier dan ook. Boven alles is het voor ons belangrijk dat zowel in de chats binnen BrettspielWelt als in de forums een ontspannen en vriendelijke sfeer heerst.
  • Het is ten strengste verboden om uitingen te doen van rasistische, pornografische, mensverachtende en beledigende aard. Alsmede bijdragen te leveren die tegen de goede zeden in gaan, qua inhoud auteursrechtelijk beschermd zijn, op een andere manier tegen het geldende recht ingaan of links daar naartoe verschaffen. Dit geldt voor zowel de chats binnen BrettspielWelt, alsook voor het forum, de BrettspielWelt-Wiki en alle andere communicatiemiddelen binnen BrettspielWelt. Elke bezoeker die een bijdrage tegenkomt die tegen deze voorwaarden indruist verzoeken wij contact op te nemen met de bij het medium horende Moderator/Mediator of Administrator.
  • De persoonlijke gegevens die opgeslagen worden bij de registratie worden door ons vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven. Ze worden slechts eens per kwartaal gebruikt voor het verzenden van de BrettspielWelt nieuwsbrief.