Game partners for a game

Game Partners Page 2 >>
Pos. NamePlayer 1Player 2BothNoneTotal
1Sempach27009
2MaxundMoritz43007
3blake34007
4rosem15006
5AiconX05005
6Inga337731004
7Sise0631004
8woyki21003
9pittigrilli20002
10Dachspatz02002
11kalle0302002
12mhtseN02002
13Lenkonard10001
14Olaf9810001
15Geppy01001