Nieuws

Wie jedes Jahr, unser wunderbares Sommertreffen auf der Marienburg in Zell vom 21.08-25.08.2019. Ab Heute 17.06.2018 - 19:00 Uhr Anmeldung! Wir freuen uns auf Euch!
BSW-Team am Dienstag, 17. September 2019 03:25 Uhr MESZ.

Atlantis-Verkorte handleiding

Dit is een verkorte handleiding voor Atlantis, die hoofdzakelijk de onlinebediening beschrijft. Kennis van de regels wordt hierbij verondersteld.

Het Speelbord

Spielfeld
 1. Startveld Atlantis
 2. Wegplaatjes met waarden van 1-7
 3. Wateropening
 4. Brug
 5. Doelveld vasteland
 6. Spelersoverzicht
Spieleranzeige
 1. Naam van de speler en huidige punten
 2. Eigen kaarten
 3. Brug indicator (of speler brug al gebouwd heeft of niet)
 4. Aantal kaarten op hand
 5. Verzamelde puntenplaatjes

Pion bewegen

Om een pion te bewegen moet de actieve speler als eerste een pion, die hij bewegen wil, uitkiezen en aanklikken. Dan worden voor die pion alle mogelijke doelen, die hij met behulp van zijn kaarten kan bereiken, getoond.

Mögliche Züge

Voorbeeld: Speler Groen heeft zijn pion linksonder uitgekozen. Hij heeft een blauwe, grijze, bruine en roze kaart. De groene pijlen tonen hem nu, op welke velden hij zijn zet kan beëindigen. Rechts naast de groene pijlen wordt steeds aangegeven, welke kaarten hij voor die zet nodig heeft. Om bijvoorbeeld op de grijze één terecht te komen, hoeft hij enkel een grijze kaart uit te spelen. Om op de grijze vier te geraken, kan hij eerst de roze kaart uitspelen. Daar de roze twee bezet is, moet hij direct verderspelen en kan door het uitspelen van de grijze kaart op het volgende grijze veld terecht komen. Om op de bruine twee of de blauwe zeven te komen, heeft hij steeds twee mogelijkheden. Hij komt er direct door een bruine respectievelijk blauwe kaart te spelen of, wanneer hij eerst de roze kaart uitspeelt, lukt het ook om met twee kaarten het doel te bereiken. Om het gewenste doel uit te kiezen, klik je eenvoudig op de overeenkomende kleurpunt naast de groene pijl. Wil Groen hier dus met alleen een blauwe kaart op de blauwe zeven springen, dan moet hij de rood omcircelde punt aanklikken.

Om een brug te bouwen, klik je op het gewenste waterveld.

Brücke bestätigen

Om de bouw af te sluiten, klik je op het bevestigingsveld

Kosten

Hoeveel je voor een weg met wateropeningen moet betalen, wordt getoond, wanneer je met je muis boven de groene doelpijl gaat staan.

Bezahlen

Heb je je beurt uitgekozen en een kleurpunt aangeklikt, dan opent zich een venster, zover je daarbij een wateropening hebt overgestoken. Daarmee wordt vastgesteld, hoeveel tol er geheven wordt. Er kan betaald worden met verzamelde wegplaatjes en/of handkaarten.

Bezahlung auswählen

Daartoe ga je met je muis op je naam staan en kiest daar de overeenkomstige punten en/of klikt handkaarten aan. Heb je het gewenste bedrag bijelkaargeklikt, dan bevestig je met de groene vink.

Let op: Je kan ook (per ongeluk of verplicht) teveel betalen! Moet je bijvoorbeeld maar één betalen, maar je hebt alleen hogere puntenplaatjes en geen handkaarten meer, dan moet je teveel betalen! Dus, je moet dan een hogere waarde plaatje afgeven en waardevolle punten weggeven. Als je bij het kiezen niet goed op let en je kiest teveel plaatjes, dan kun je altijd het nummer controleren dat naast de groene vink staat om te voorkomen dat je teveel betaald.

Daar de speler hier geen zeven-plaatje verzameld heeft, moet hij kiezen. Hij kiest uiteindelijk voor het blauwe vijf-plaatje en nog twee van zijn handkaarten.

Passen

Uitzondering: Kan een speler met zijn handkaarten geen geldige zet doen, dan moet hij voor deze ronde passen. Als schadeloosstelling ontvangt hij daarvoor twee handkaarten.

Karten kaufen

Aan het begin van zijn zet kan een speler door het afgeven van een puntenplaatje bewegingskaarten kopen. Daartoe gaat hij aan het begin van zijn beurt met de muis op zijn naam staan, om de puntenplaatjes zichtbaar te maken. Dan kan hij een plaatje uitkiezen en ontvangt de helft van de waarde (bij oneven getallen wordt naar beneden afgerond) in handkaarten.