MU game stats

Siedler

Game Statistics Page << 1 2 4 5 ... 29 >>
Pos. NameAlltime ScorePointsGames PlayedWon%age
31GoYa692998.08371540.54
32Chess_Rocket3037.97381539.47
33HaineRF32419.27261557.69
34Lichi3197.78411536.59
35Champ7415977.28821619.51
36Lups2583407.39461634.78
37Basti014487.72581729.31
38oldsocks9356.981341813.43
39scaya3187.95401947.5
40Schnienchen8817316.41270197.04
41BjBo3398.07421945.24
42Synopso5747.45771924.68
43T695577.23771924.68
44nachbars-freund7796.331232016.26
45schnee110156.551552113.55